Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek2020-11-16T10:19:12+02:00

1. Az online mozgásprogramok szervezője:

Papp Anikó kisvállalkozó Partner 996. Sport és Életmód Bt. Ügyvezetője. Székhely, levelezési cím: 8741, Zalaapáti, Dózsa Gy. 17. Adószám: 27687750-1-20 Cg. 20-06034040 Panaszkezelés helye és elérhetősége: E-mail: info@pappaniko.hu, mobilszám: 30-477-3466 Bankszámlaszám: OTP 11749039-20092902 RackForest Kft. Victor Hugo utca 18-22. 3. em 3008. 1132 Budapest 70-362-4785 e-mail: info@rackforest.com
Az alábbi általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Papp Anikó (Partner 996 Sport és Életmód Bt.) ügyvezetője által szolgáltatott online mozgásprogramokhoz való hozzáférés feltételeit tartalmazzák.
Az online mozgásprogramokhoz való hozzáférési szándékot a jelen honlapon található Jelentkezési lap hiánytalan kitöltésével és elküldésével lehet jelezni. A jelentkezési lap kizárólag a jelen ÁSZF tartalmának ismeretében és elfogadásával küldhető meg az elektronikus rendszeren keresztül.

2. Hogyan történik a jelentkezés

Jelentkezési lapon található összes mező kitöltése után lehet csak elküldeni a jelentkezési űrlapot, ha valamelyik mező üresen marad, azt a rendszer nem fogadja el. Ha sikerült jól kitölteni a jelentkezési lapot, akkor a sikeres jelentkezésről azonnal, a rendszer automatikusan üzenetet küld és a további teendőkről is tájékoztatást nyújt.

3. Részvételi díj, fizetési feltételek és számlázás

Az online jógaórák hozzáférési díja 6.000.- Ft/ 30 nap, melyet a visszaigazoló e-mailben megküldött bankszámlára lehet befizetni. A befizetett részvételi díjról kiállított elektronikus számlát a jelentkezési lapon megadott számlázási adatokkal, de kizárólag a banki befizető nevére állítom ki és a megadott e-mail címre küldöm meg.
Amennyiben a foglaló (vagy teljes összeg) befizetéséhez előre kiállított számla szükséges, ezt kérem, hogy a számlázási és postázási adatok e-mailben történő megküldésével, a jelentkezés visszaigazolását 1 munkanapon belül, azonnal jelezzék nekem. Ez esetben a fizetés a számla kiküldését követően esedékes. Minden ellenkező esetben a számla utólag kerül kiállításra, de ez esetben is kérem a számlázási adatokat megküldeni e-mailben.

Fontos, hogy átutalásos számlát csak a banki utaló nevére állítok ki. Ettől eltérni nincs lehetőség! Ha nem kapok számlázási adatokat, a jelentkezési lapon található névre, címre állítom ki a számlát. Visszamenőleg nem áll módomban másik számlát kiállítani.

4. Online jógaórákon való részvétel

A részvételi díj beérkezését követően 5 munkanapon belül a Jelentkező felvételre kerül a Jógaórák Papp Anikó elnevezésű zárt Facebook csoportba, ahol a befizetéstől számítva 30 napos jogosultsági időn belül korlátlan hozzáférése van a közzétett órákhoz. A csoportba való felvétel feltétele, hogy a Szervező kétséget kizáróan azonosítani tudja a jelentkezőt a facebookon. Ehhez szükséges megadni a facebook felhasználói nevét.

5. Kapcsolattartás

Facebook csoportban vagy e-mailben történik a kommunikáció.

6. Felelősségvállalás

A jógaórákat a felhasználó saját felelősségére végzi, saját kockázatára veszi igénybe. Mivel nem vagyok jelen fizikailag és hiányzik a személyes figyelem, ezért én, Papp Anikó nem vállalok felelősséget az esetleges sérülésekért, amit a jógagyakorlás közben szereztél. Ha szükséges konzultálni kell a porgram elkezdése előtt az orvossal, terapeutával, gyógytornásszal!

7. Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez

A jelentkező az adatvédelmi tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. A felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi Tájékozatóban megjelölt személyes adatainak kezeléséhez.

8. Egyéb rendelkezések

Szervező felhívja jelentkező figyelmét arra, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevételét megkezdte, elállásra nem jogosult. Befizetett összeget a szervező Nem térít vissza. Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag előzetes írásbeli hozzájárulásommal lehet bármilyen formában használni.

9. Egyéb jogérvényesítő tevékenységek

Amennyiben a szervező és a jelentkező között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a szervezővel való tárgyalások során nem rendeződik az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a rendelkezésre.
Panasztétel: a testületileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579
Békéltető testület: A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával valamint a szerződés megkötésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli békés rendezése céljából a jelentkező eljárást kezdeményezhet szervező székhelye szerinti illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmzásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház,lakásszövetkezet, mikro-, kis- középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ,igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
Bírsági eljárás: Jelentkező jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésre polgári eljárás keretében a Ptk. Valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. Évi CXXX. Törvény rendelkezései szerint.

Cím

Go to Top