2021-re jó egészséget, emberséget kívánok!

2021-re jó egészséget, emberséget kívánok!

Csung Jüan Csikungot gyakorló nincs kitéve a stressz romboló hatásának, belső egyensúlyra, optimista szemléletre, egészségre tesz szert.

Egy éve valamikor ilyenkor fogalmazódott meg bennem egy gondolat, hogy itt az ideje tovább fejleszteni magamat, csikung tanárként is szeretnék tanítani. Jelentkeztem is, majd 2020. március 8-án Nőnapon, Pozsonyban Tamara Martinovától át is vehettem az I. szintű Csung Jüan Csikung insrtuctor oklevelet. 

Azt tapasztaltam magamon, hogy amióta elkezdtem a jóga mellett  csikungozni sokkal jobban veszem az elém gördülő, néha tornyosuló akadályokat és így vagy úgy, de megtalálom rájuk a megoldásokat, kérdéseimre a válaszokat, jobban merek változtatni, változással járó kellemetlenségeket, következményeket könnyebben viselem. Jobbá vált a feszültségtűrő, stresszkezelő képességem, amire most nagyon is szükségem van.

Csikung az egész embert fejleszti 

“Csikungot évszázadok óta olyan régi kínai művészetnek tartják, amely gyógyulást, önszabályozást képes létrehozni a szervezetben, megszabadít a betegségektől, meghosszabbítja az életet, megerősíti a fizikai testet, megszilárdítja a szellemet és lehetővé teszi a világ megismerését annak igazi mélységében.”

Rudyard Kipling költő hitvallása vezeti be a második kiadást is megért Csung Jüan Csikung módszertan könyv sorozatot, ami magyar, angol, szlovák, orosz fordításban is olvasható. Ebben a költeményében a költő azokat az erkölcsi és etikai szabályokat fejti ki, amelyeket megszívlelve igaz Emberré válhatunk. Ennek a rendszernek a fő rendeltetése a személyiség fejlesztése fizikailag és szellemileg egyaránt.

“Legnagyobb cél pedig itt e földi létben Ember lenni mindég, minden körülményben.” Arany János

Erről a fejlődésről ír dr. Rókusfalvy Pál Bevezetés a Pszichológiába című könyvében 1996., ő is erre a költeményre hivatkozik. Ez nagyon megnyugtatott, hogy a szálak valahol összeérnek és hogy ma mennyire aktuális, amit 1996-ban írt.

“Mára senki nem élhet úgy felelőtlenül önmagának, hogy ne veszélyeztetné egész népünket, országunkat, Europát, az emberiséget, Földünket. De mára bárkinek az egészséges, felelős életvezetése mindannyiunk életét védi, segíti, kihat mindannyiunkra. Az egészséges életvezetés ugyanis nemcsak táplálkozás, mozgás, emberi kapcsolattartás, hanem az életnek értelmet adó etikus magatartás is. Az egészséges életvezetést, az emberi kapcsolatok kultúráját s benne a teljes emberségre jutó személyiséget az élet tisztelete fogja össze. Az élettisztelet etikája világ- életigenlő. Lényege: a határtalanná váló felelősség minden, a hatókörünkben lépő élettel szemben. Elve: minden életet a legnagyobb értékére fejleszteni. S természetes hajtóereje: a mindannyiunkban pezsdülő építő élni akarás.”

“Az etikus ember élni akarásából fakadóan optimista: a valóság kendőzetlen megismerésével kezdi és annak életépítőn alakító törekvésével folytatja.”

A kultúrember eszménye ugyanis nem más, “mint az olyan ember eszménye, aki igaz emberségét minden körülmények között megőrzi.”

Az egészségről így ír

“Ahogyan az ember s az emberi élet bonyolult s mégis egységes, úgy az ember egészsége is igen sokrétű, mégis kerek egész. A valóságosan ható közfelfogás szerint egészséges az, aki nem szenved valamilyen betegségben. Ebben az értelmezésben az egészség pusztán biológiai hiányfogalommá szűkült.

Ha azonban az emberi élet teljességét vesszük alapul, akkor az egészség és a betegség is jóval tágabb, árnyaltabb állapot- és folyamatjelző. A magyar nyelvben az egészség, az ember teljességét, egészséget értékelő fogalom. Az egészség tehát az ember egészsége, az emberség teljessége. Az emberség ugyanakkor nemcsak állapot, hanem szüntelen fejlődési folyamat. Az egészség: teljes értékű testi és lelki (s ebben az erkölcsi is benne van) működőképesség, edzettség és ellenálló képesség. Folyamatként értelmezve: az egészség fejlődőképes életvezetés, teljes életre való képesség, kiteljesedő élet. Éppen ezért az egészség megőrzése sem csupán a betegségek leküzdését jelenti (azt is), nem valamely megfelelőnek tartott állapot konzerválását, hanem egészségünk megőrzése szüntelen fejlődés, emberségünk kiteljesítése és a nemzet életében a minden szempontú társadalmi haladás.

Az egészséges ember képét a pszichológia szempontjai szerint, mint integrált személyiségként jelöli. Integrált jelző a latin integer szóból ered és ép, sértetlen, optimális szervezettségű egészet jelent. Három ismérve van: 1. értékigenlő és értékalkotó beállítottság, 2. a személyiség helyesen értelmezett és megvalósított autonómiája, 3. az optimálisan szabályozott alkalmazkodás.

Az ilyen ember megismerheti a nehéz órákat és napokat, de nem hasonlik meg, nem kerül konfliktusba önmagával. Életének jutalma: a tevékenységével együtt járó belső megelégedés – , a saját lelkiismerete és környezetéből a társadalom valóban értékes tagjainak megbecsülése.

Az integrált személyiség tartalmát és életútját költői formában – talán a leghívebben- az angol költő Rudyard Kipling írja le, Kosztolányi Dezső szép fordításában a következőképpen.”

Ha,

Ha nem veszted fejed, mikor zavar van,
s fejvesztve téged gáncsol vak, süket,
ha kétkednek benned, s bízol magadban,
de érted az ő kétkedésüket,
ha várni tudsz és várni sose fáradsz,
és hazugok közt se hazug a szád,
ha gyűlölnek, s gyűlölségtől nem áradsz,
s mégsem papolsz, mint bölcs-kegyes galád,

ha álmodol – s nem zsarnokod az álmod,
gondolkodol – becsülöd a valót,
ha a Sikert, Kudarcot bátran állod,
s ugy nézed őket, mint két rongy csalót,
ha elbírod, hogy igazad örökre
maszlag gyanánt használják a gazok,
s életműved, mi ott van összetörve,
silány anyagból építsék azok.

ha mind, amit csak nyertél, egy halomban,
van merszed egy kártyára tenni föl,
s ha vesztesz és elkezded újra, nyomban,
nem is beszélsz a veszteség felől,
ha paskolod izmod, inad a célhoz
és szíved is, mely nem a hajdani,
mégis kitartasz, bár mi sem acéloz,
csak Akaratod int: „Kitartani”,

ha szólsz a néphez s tisztesség a vérted,
királyokkal jársz, s józan az eszed,
ha ellenség, de jóbarát se sérthet,
s mindenki számol egy kicsit veled,
ha a komor perc hatvan pillanatja
egy távfutás neked s te futsz vígan,
tiéd a Föld és minden, ami rajta,
és – ami több – ember leszel, fiam.

(Kosztolányi Dezső fordítása)

If
by Rudyard Kipling
If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you,
If you can trust yourself when all men doubt-you,
But make allowance for their doubting too,
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don’t deal in lies.
Or being hated don’t give way to hating,
And yet don’t look too good, nor talk too wise

If you can dream—and not make dreams your master
If you can think—and not make thougts youraim;
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors Just the same,
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build ’em up with worn-out tools

If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and- toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss,
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: “Hold on!”

If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings—nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that’s in it
And—which is more—you will be a Man my son!

 

2021-01-07T06:07:03+02:002021.01.07.|Blog|

Cím

Go to Top